Deel 1

Ontginningen en ontwikkeling van de oude kernen

Dit eerste deel beschrijft de Oorsprong van de stad en wijken de Binnenstad en Stolwijkersluis.

Kies via het bovenstaande hoofdmenu voor een korte introductie per wijk/buurt.

In dit eerste deel tekende Cor Revet voor de bijdrage over de straatnaamgeving en verklaarde (geadviseerd door Maarten Peters; gemeente Gouda) de namen van straten, bruggen en waterlopen. De tekst over de oorsprong van Gouda is van de hand van Han Breedveld. Nico Habermehl nam de wijkbeschrijvingen Binnenstad en Stolwijkersluis met de bijbehorende kaderteksten (illustraties in woorden) voor zijn rekening. Fotograaf Nico J. Boerboom zorgde voor passende en tegelijk verrassende foto’s.