Inleiding

Veel eerder al, in 1979 en 1981, zagen de eerste Goudse straatnamenboeken het licht, samengesteld door A. Scheygrond. Anno 2012 zijn er zoveel straten bijgekomen, dat een nieuwe uitgave wenselijk lijkt. In eerste instantie overwoog de Historische Vereniging die Goude een aanvulling op de boeken van Scheygrond uit te geven, doch uiteindelijk viel de keuze op het uitbrengen van een nieuw straatnamenboek dat ook anders is van opzet.

De werkgroep Straatnamenboek. Zittend van links naar rechts: Nico Habermehl, Gerard Struijk, Han Breedveld en Nico J. Boerboom. Staand van links naar rechts: Hans Suijs, Maarten Peters, Cor Revet en Sjaak de Keijzer.

Gouda bestaat uit negen wijken, elk met een eigen karakter. Die eigenheid komt onder meer tot uiting in de naamgeving van de straten. De wijken zijn onderverdeeld in buurten. Van elke wijk of buurt is in een van de vier delen van dit straatnamenboek een beschrijving opgenomen. De beschrijvingen schetsen verleden en heden van de wijken in een lopend verhaal. Niet alleen tekst, maar ook tekeningen, foto’s en kaarten maken de ontwikkeling van de wijken zichtbaar.

Na elke wijkbeschrijving volgt een korte verklaring van de namen van de straten in die wijk. Aansluitend is – eveneens per wijk – een verklaring van de namen van de bruggen en waterlopen opgenomen. Sommige straten zijn zo lang, dat zij in meer dan één wijk of buurt liggen. Door de gekozen aanpak, namelijk om de Goudse straten op te splitsen naar wijk(en), kunnen straten die in meer dan één wijk liggen ook in verschillende delen aan bod komen. Om herhaling van tekst te voorkomen, wordt een straat per deel slechts eenmaal voluit besproken. Als een straat in eenzelfde deel, maar in een andere wijk, opnieuw wordt genoemd, volgt een verwijzing naar de beschrijving eerder in dat deel. Als een straat in twee of meer delen wordt genoemd, staat in elk deel de volledige beschrijving. Hetzelfde geldt voor bruggen en waterlopen. Uitgangspunt is dat elk deel afzonderlijk te lezen is.

Achterin deel 1 is een index opgenomen van alle straten, bruggen en waterlopen in Gouda. Per straat, brug en waterloop staat aangegeven in welk deel van het straatnamenboek en in welke wijk deze voorkomt.Omdat deel 1 is uitverkocht heb ik deze indexen als PDF-file op deze website ontsloten. Klik op “Aanvullingen” en vervolgens op “Indexen”.