Deel 4

De nieuwste stadsuitbreidingen

Dit is het vierde en tevens laatste deel van het straatnamenboek van Gouda.

Dit deel beschrijft de wijken Bloemendaal, Plaswijck en Goverwelle.

Kies via het bovenstaande hoofdmenu voor een korte introductie per wijk.

In dit vierde deel tekende Sjaak de Keijzer voor de bijdrage over de ruimtelijke ontwikkeling van 1970 tot 2014 en de wijkbeschrijving Goverwelle. Gerard Struijk nam de beschrijving van de wijken Bloemendaal en Plaswijck voor zijn rekening. Beide auteurs hebben als ambtelijk stedenbouwkundigen van de gemeente Gouda deel uitgemaakt van de planontwikkeling van deze wijken. Nico Habermehl selecteerde de kaderteksten (illustraties in woorden) voor het stadsdeel Bloemendaal/Plaswijck. Cor Revet verklaarde (geadviseerd door Maarten Peters; gemeente Gouda) de namen van straten, bruggen en waterlopen. Daarnaast schreef hij het slotwoord met aanvullingen en errata op de eerste drie delen van het straatnamenboek. Fotograaf Nico J. Boerboom zorgde voor passende en tegelijk verrassende foto’s.