Besluiten

Onderstaand treft u een overzicht aan van alle officiële voorstellen van de Commissie naamgeving openbare ruimte en de besluiten van het college van burgemeester en wethouders.

 
Besluitnummer
Datum
Betreffende
 891031 21/07/2014  De Eilanden
 895582  30/07/2014  De Wadden 1
 895651 31/07/2014  De Wadden 2
 895657 31/07/2014  De Wadden 3
 BAGSV 1321  31/07/2014  Engelsmanplaat
 905630 25/09/2014 Tuinenbuurt
 928007  13/01/2015  Anne Frankplantsoen en Veenweidepad en Veenweidetunnel
 946557  02/04/2015  Leo Vromanpark
 969215 10/08/2015  Wiardi Beckmanhof
 BAGSV 1416 17/08/2015  Geometrie Oosterwei
 BAGSV 1453 27/01/2016 Aanvulling op 895657
 493 12/05/2016 Doggersbanklaan
BAGSV 1526 01/12/2016 Geometrische aanpassingen Middenwillens en Julianasluizen
 856 08/12/2016 Intrekkingen in Middenwillens en bruggen in Westergouwe
1600 12/12/2017 Westergouwe fase 2
BAGSV 1722
28/03/2018
Geometrische aanpassingen Westergouwe
2069
21/08/2018
Voormalig DONK eiland: Voorhavenwal en Driestromenpad