Besluiten

Onderstaand treft u een overzicht aan van alle officiële voorstellen van de Commissie naamgeving openbare ruimte en de besluiten van het college van burgemeester en wethouders die zijn genomen na het verschijnen van de boekenserie.

 
     
Besluitnummer
Datum
Betreffende
 891031 21/07/2014  De Eilanden
 895582  30/07/2014  De Wadden 1
 895651 31/07/2014  De Wadden 2
 895657 31/07/2014  De Wadden 3
 BAGSV 1321  31/07/2014  Engelsmanplaat
 905630 25/09/2014 Tuinenbuurt
 928007  13/01/2015  Anne Frankplantsoen en Veenweidepad en Veenweidetunnel
 946557  02/04/2015  Leo Vromanpark
 969215 10/08/2015  Wiardi Beckmanhof
 BAGSV 1416 17/08/2015  Geometrie Oosterwei
 BAGSV 1453 27/01/2016 Aanvulling op 895657
 493 12/05/2016 Doggersbanklaan
BAGSV 1526 01/12/2016 Geometrische aanpassingen Middenwillens en Julianasluizen
 856 08/12/2016 Intrekkingen in Middenwillens en bruggen in Westergouwe
1600 12/12/2017 Westergouwe fase 2
BAGSV 1722
28/03/2018
Geometrische aanpassingen Westergouwe
2069
21/08/2018
Voormalig DONK eiland: Voorhavenwal en Driestromenpad
3367
04/10/2019
o.a. Brakzand Westergouwe
3618
10/12/2019
Jozefhof
4691
14/01/2021
Maerlantburg en Korte- en Langezeugwater
4692
14/01/2021
Gravin Margarethastraat